Koryta kablowe są strukturami używanymi do układania, ochrony i organizacji kabli oraz przewodów w różnych aplikacjach elektrycznych. Składają się z prostych, zazwyczaj plastikowych lub metalowych, segmentów, które mogą być łączone ze sobą, tworząc dłuższe trasy dla kabli. Koryta kablowe służą głównie do zapewnienia bezpiecznego i uporządkowanego przeprowadzenia kabli przez budynki, pomieszczenia lub tereny zewnętrzne.

W ofercie dostępne są korytka grzebieniowe drobnoperforowane. Ten konkretny rodzaj korytek charakteryzuje się specjalnymi otworami o niewielkich rozmiarach, które umożliwiają prowadzenie i układanie kabli w sposób uporządkowany i estetyczny. Są one często wykorzystywane w biurach, halach produkcyjnych, czy też innych miejscach, gdzie istnieje potrzeba uporządkowania przewodów i kabli. Dzięki swojej konstrukcji pozwalają na łatwe układanie oraz ewentualne dodawanie lub usuwanie kabli bez konieczności demontażu całej struktury.