Naklejki ostrzegawcze i informacyjne pełnią istotną rolę w informowaniu o zagrożeniach oraz po-dawaniu istotnych informacji dotyczących instalacji elektrycznych. Naklejki ostrzegawcze zawierają ostrzeżenia dotyczące zagrożeń związanych z elektrycznością, takie jak „Nie dotykać” czy „Pod napięciem”. Natomiast naklejki informacyjne zawierają dane techniczne, instrukcje obsługi, identyfikatory obwodów czy też symbole bezpieczeństwa.
W ofercie dostępne są różne rodzaje naklejek ostrzegawczych, np. tablice samoprzylepne do oznaczania szaf sterowniczych, rozdzielni i innych punktów rozdziału energii elektrycznej, naklejki samoprzylepne w arkuszach itp.
Naklejki te są niezbędnym elementem każdej instalacji elektrycznej, zapewniającym nie tylko bezpieczeństwo użytkowników, ale także pomagającym w identyfikacji oraz utrzymaniu poprawnej eksploatacji instalacji elektrycznych.