Opaska kablowa z tabliczką opisową GTI

Opaski zaciskowe GTI z tabliczką opisową o zbliżonej budowie do TRYTYTEK typu GT. Kolor niebieski do oznaczenie niskiego napięcia, a kolor czerwony do oznaczenie średniego napięcia. Najczęściej znajduje zastosowanie podczas oznaczania przewodów i kabli energetycznych układanych w gruncie. Tabliczka daje możliwość czytelnego oznaczenia wiązki, którą spina trytytka, metodą tłoczenia na gorąco. Trytytka ta posiada na końcowym odcinku opaski wypustki blokujące opaskę przed jej okręcaniem na oponie kabla.

Zobacz w E-sklepie