Żywica dwuskładnikowa do tworzenia izolacji RS

Żywica poliuretanowa RS ma zastosowanie jako wypełniacz w mufach niskonapięciowych. Składa się z dwóch płynnych komponentów, które po zmieszaniu, w wyniku zestalania tworzą jednolity blok koloru zielonego. Jej doskonałe własności izolacyjne gwarantują uzyskanie w pełni wodoszczelnego uszczelnienia. Zestalona żywica, stanowi również doskonałą ochronę mechaniczną złącza, jest natychmiast gotowa do pracy pod napięciem.

Zobacz w E-sklepie