trytytki

Czy TRYTYTKI® są samogasnące?

Opaski kablowe ze względu na palność badane są wg. wymagań normy UL 94, gdzie zostały zakwalifikowane jako niepodtrzymujące płomienia (samogasnące) klasa V2 (po usunięciu płomienia opaski nie palą się dłużej niż 30 s i nie żarzą się dłużej niż 60 s).

Oczywiście istnieją jeszcze możliwości produkcji TRYTYTEK spełniających parametry klasy V0. W przypadku standardowych opasek zaciskowych w procesie spalania nie wydzielają się żadne gazowe pochodne halogenów w tym chlorowodór, powstający np. przy spalaniu PCV. Dzięki temu znacznie obniża się zagrożenie zdrowia i życia osób znajdujących się w strefie pożaru budynków, w których znalazły zastosowanie nasze opaski. Dlatego poleca się je, na równi z przewodami bezhalogenowymi do stosowania we wszelkich budynkach użyteczności publicznej, gdzie istnieje konieczność zapewnienia możliwości ucieczki ze strefy pożaru bez niebezpieczeństwa zatrucia się szkodliwymi oparami, czy gazami porażającymi układ oddechowy człowieka.