trytytki

Czym są szyny ekwipotencjalne?

Zapobieganie powstawaniu niekontrolowanych różnic potencjałów w rozległych instalacjach elektrycznych jest niezwykle ważne. Podczas wyładowania piorunowego w zewnętrzną instalację piorunochronną budynku prąd piorunowy powinien być bezpiecznie odprowadzany do systemu uziomowego.

Jednak może się zdarzyć, że wywoła on różnice potencjałów o znacznych wartościach. To z kolei może przyczynić się do zagrożenia porażeniowego ludzi przebywających wewnątrz obiektu, zagrożenia pożarowego czy uszkodzenia urządzeń i instalacji elektrycznej. Aby tego uniknąć, należy wyrównać potencjały instalacji przewodzących wprowadzanych do obiektu.

W tym celu wykorzystuje się szyny ekwipotencjalne, które powinny być połączone jak najkrótszymi odcinkami z uziomem lub metalowymi elementami konstrukcji. Instalacje wprowadzane należy łączyć z szyną wyrównawczą dowolnym elementem urządzenia piorunochronnego lub metalowym elementem konstrukcji obiektu w miejscu położonym jak najbliżej miejsca wprowadzania instalacji.

Charakterystyka szyn ekwipotencjalnych

Szyny wyrównania potencjałów POT są wykonane z wysokiej jakości wolnego od halogenów polistyrenu o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz mosiężnego zacisku. Szyny ekwipotencjalne służą do wykonywania głównych połączeń wyrównawczych. Do takiej szyny należy bezpośrednio dołączyć metalowe rury instalacji wodnokanalizacyjnej, gazowej i centralnego ogrzewania, elektrody uziemiające (telekomunikacyjne, pomocnicze i pomiarowe) czy przewody PEN lub PE sieci elektroenergetycznej.

Szyna ekwipotencjalna powinna łączyć ze sobą wszystkie metalowe konstrukcje i zbrojenia budynku oraz uziemienia naturalne i sztuczne. Urządzenia ograniczające przepięcia SPD powinny być zainstalowane w miejscu wprowadzania instalacji do budynku i połączone z szyną ekwipotencjalną. Co więcej, szyna powinna być połączona jak najkrótszym przewodem z uziomem i metalowym elementami zbrojenia obiektu. W budynkach o małym metrażu dopuszczalne jest stosowanie szyn wyrównywania potencjałów umieszczonych na ścianie wewnątrz obiektu.

Podsumowując, szyna ekwipotencjalna (wyrównująca potencjał) stosowana jest jako dodatkowe zabezpieczenie instalacji narażonej na działanie prądu piorunowego. Zastosowanie szyny pozwoli wyeliminować różnice potencjałów między przewodzącymi obiektami. Dzięki niej można zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników obiektu oraz samej instalacji i urządzeń do niej podpiętych.