trytytki

Jaka jest prawdziwa temperatura pracy opasek kablowych?

Większość producentów opasek kablowych,  a w zasadzie prawie wszyscy, podają zakres pracy tworzywa, z którego wykonane są opaski. Zakres ten wynosi od – 40°C do +85°C. Jednak nie jest to do końca prawda. Wszyscy kojarzą temperaturę pracy z wysokością temperatury pracy i jednocześnie montażu opasek, a są to kompletnie dwa różne parametry.

Temperatura montażu opasek zaciskowych mieści się w przedziale – 10°C do +60°C, przy czym zaleca się montować opaski w temperaturze dodatniej.

Opaski zaciskowe o mniejszej szerokości mają większy zakres temperatur pracy niż opaski szerokie. Badania wykonane wg. metody MAF/03 potwierdzają, że dla opasek kablowych o szerokości 2,5 mm oraz 3,5 mm minimalna temperatura pracy wynosi -25°C, opaski o większych szerokościach pracują w minimalnej temperaturze -15°C. Jeśli chodzi o górną granicę temperatury pracy to wynosi ona 85°C dla wszystkich szerokości opasek z wyjątkiem 7,5 mm, gdzie górną granicą jest wartość 75°C.